|DOWNLOAD KINDLE ♌ Gerda Malaperis! ♰ eBooks or Kindle ePUB free

So, I read my first book in Esperanto written by UN Translator Claude Piron, was torn between writing a review in Esperanto or English, so I shall write in both The story was designed to slowly introduce the reader into reading and thinking in Esperanto through a mystery story In this respect, it was very well designed When reading in another language, one often forgets the quality of the writing and focuses only on the story, and though I personally am not a fan of mystery, I found the story So, I read my first book in Esperanto written by UN Translator Claude Piron, was torn between writing a review in Esperanto or English, so I shall write in both The story was designed to slowly introduce the reader into reading and thinking in Esperanto through a mystery story In this respect, it was very well designed When reading in another language, one often forgets the quality of the writing and focuses only on the story, and though I personally am not a fan of mystery, I found the story entertaining and rather humorous At first I started to question the writing, as I found many contradictions dangerous in mysteries but then at the end of the story book, Piron wrote a short note about whether the reader has realized the contradictions If not, re read again I guess, I am reading this again Do, mi legis mian unuan esperantan libro, skribita el UN tradukisto Claude Piron, konflikti is, ar mi ne scias, se mi recenzon en la Esperantan a en la Anglan skribu, tial en la amba an mi skribos La rakonteto estas designita malrapide enkonduki la leganton je legi kaj pensi en la Esperantan per mistera rakonto irilate i estis tute bone designita Leganta en aliaj lingvoj, oni ofte forgesas la kvalito de la verko kaj fokusas nur je la rakonta Kvankam mistero ne sufi e pla as al mi, montri as la rakonto amuzeme kaj sufi e hume Komence mi la skribon kontesti komencis, ar multaj da kontra diroj trovinta kio dan ere en la misteraj , sed finfine de rakonteto skribis Piron, ke kontra diroj estis skribanta, por trovinde esti de la leganto ajnas, mi devas ree legi I read this story recently At first, I was enjoying it, but being a mystery and crime drama fan, my enjoyment lessened as the story becameandinconsistent At the end, though, there was a note to the readers asking them if they noticed the contradiction I certainly did According to other readers, there are many contradictions in the story Perhaps I should give this story another chance, knowing that the errors were intentional All in all, very interesting.Mi legis tiun i rakont I read this story recently At first, I was enjoying it, but being a mystery and crime drama fan, my enjoyment lessened as the story becameandinconsistent At the end, though, there was a note to the readers asking them if they noticed the contradiction I certainly did According to other readers, there are many contradictions in the story Perhaps I should give this story another chance, knowing that the errors were intentional All in all, very interesting.Mi legis tiun i rakonton lastatempe Unue, mi uis in, sed estante fano de misteroj kaj krim dramoj, mia uo malplenis kiam la rakonto i is pli kaj pli senkohera Sed, e la fino de la verko, estis noto de la verkisto al la legintoj dirante, u vi rikarkis la kontra diron en tiu i rakonto Se ne, relegi in Mi certe rikarkis in La aliaj legintoj, estas multaj kontra diroj en la verko Ver ajne, mi devus rekonsideri tiun i verkon, sciante ke la eraroj estis celatingaj Entute, tre interesa Mi legis mian unuan libron en esperanto Kvin steloj por la facile leganta teksto Sed la rekonto estis nur mezo Kelkfoje homoj diris stragajn aferojn, ke ne estis grava sed estis tie por helpi la leginto lerni Esperanton Mi estas felicxa, ke cxitie libro eksistas, sed gxi ne estas mia favorato I read my first book in Esperanto Five stars for the easily read text But the story was only average Sometimes people talked about strange things, that were not important but were there to help t Mi legis mian unuan libron en esperanto Kvin steloj por la facile leganta teksto Sed la rekonto estis nur mezo Kelkfoje homoj diris stragajn aferojn, ke ne estis grava sed estis tie por helpi la leginto lerni Esperanton Mi estas felicxa, ke cxitie libro eksistas, sed gxi ne estas mia favorato I read my first book in Esperanto Five stars for the easily read text But the story was only average Sometimes people talked about strange things, that were not important but were there to help the reader learn Esperanto I m happy that this book exists, but it s not my favorite i tiu estis mia unua libro en Esperanto La rakonto ne estas tre interese, sed bona por lerni kaj praktiki la lingvon. Gxi estas bona por komencanto kiel mi lerni pli vortoj kun simpla rakonto Gxi ne estas mirinda rakonto, sed gxi estas simple bona por instrui Do, se vi estas komencanto, cxi libro estas bona por vi.It s good for beginners like me to learnwords with a simple story It s not an amazing story, but it s simply good for teaching If you are a beginner like mi, this book s good for you. Kvankam mi eklernis Esperanton anta pli ol tri jaroj, mi ne legis i tiun libron is nun Fakte, mi memoras ke mi eklegis in post kiam mi lernis iom da esperanto, sed mi ni finis in.Mi a dis plurajn opiniojn, ke la rakonto ne estas tre bona Mi pensas ke la rakonto mem ne estas malbona, sed la ripetema stilo, efe proksime al la komenco de la libro, estas iom teda Sed entute la ideo, ke oni legu libron kies lingvonivelo pli kaj pli kreskas dum la rakonto, estas bona por lernantoj Oni povas Kvankam mi eklernis Esperanton anta pli ol tri jaroj, mi ne legis i tiun libron is nun Fakte, mi memoras ke mi eklegis in post kiam mi lernis iom da esperanto, sed mi ni finis in.Mi a dis plurajn opiniojn, ke la rakonto ne estas tre bona Mi pensas ke la rakonto mem ne estas malbona, sed la ripetema stilo, efe proksime al la komenco de la libro, estas iom teda Sed entute la ideo, ke oni legu libron kies lingvonivelo pli kaj pli kreskas dum la rakonto, estas bona por lernantoj Oni povas klare vidi, kial la libro fami is |DOWNLOAD KINDLE ☻ Gerda Malaperis! ♬ Priskribo de UEA Lingvo instrua romaneto, bazita sur la principo motivi la lernanton per redukto de novaj lernenda oj la unua libro mi legis en Esperanto i estas bona, bona por lerni kaj bona por legi mi uias la rakonto. Bona libro por lerni la baza de la Esperanton lingvon Mi devas diri ke mia sperto dum mi eklernis Esperanton estis plena je vere a aj, neelteneblaj lerna oj Mi pensas pri vi, Barbro kaj Eriko Tiu i ne estis la plej malbona, sed i ne estis la plej bona.